2013-2015

Nyomtatott publikációk / Printed publications

2013.

207. Pelbárt Jenő (2013): Egy hamis 1 krajczáros utalvány tanulságai. – Éremtani Lapok, 137: 12–14. oldal.
 
208. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC emlékév – Négyszáz éve kezdte meg működését TEPLIC papírmalom (1613- 2013). – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 3–4. oldal.
 
209. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC papírmalom rizsmajegye 1827-ből. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 11–12. oldal.
 
210. Pelbárt Jenő (2013): Adatok TEPLIC papírmalom vízjelhasználatához  – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 13–18. oldal.
 
211. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC papírmalom címer-vízjelei. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 19–32. oldal.
 
212. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC papírmalom postakürt-vízjelei. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 33–42. oldal.
 
213. Pelbárt Jenő (2013): Bárka-vízjelek a teplici motívumvilág ritkaságai. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 43–44. oldal.
 
214. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC papírmalom IHS vízjel változatai, 1692–1756. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 45–48. oldal.
 
215. Pelbárt Jenő (2013): Dáma-vízjel, TEPLIC papírmalom egyik ritka nőalakja, 1740–1748. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 22: 49–50. oldal.
 
216. Pelbárt Jenő (2013): Furfangos szükségpénz-hamisítványok. – Éremtani Lapok, 142: 10– 14. oldal.
 
217. Pelbárt Jenő (2013): A lőcsei Klöss-nyomda kiadványának teplici vízjelei, 1614.  –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 3–4. oldal.
 
218. Pelbárt Jenő (2013): Daniel Schultz lőcsei nyomdász működésének teplici és egyéb vízjelei, 1617–1622. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 5–10. oldal.
 
219. Pelbárt Jenő (2013):  Teplici és egyéb vízjelek a lőcsei Brewer-nyomda kiadványaiban az 1626–1708 közötti időszakban.  –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 11–15. oldal.
 
220. Pelbárt Jenő (2013):  BRASSÓ papírmalom újabb CORONAE-vízjele, 1788. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 16. oldal.
 
221. Pelbárt Jenő (2013):  Teplici vízjelek Geleji Katona István Váltság titka című könyvének papírjában, 1645. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 17–18. oldal.
 
222. Pelbárt Jenő (2013):  Wendelin Keresztényi Isteni Tudósítások című könyvének vízjelei, 1674. – Magyar Vízjel,   XI. évf., 23: 19–24. oldal.
 
223. Pelbárt Jenő (2013): Teplici évszám-vízjelek, 1659–1677.  –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 25–28. oldal.
 
224. Pelbárt Jenő (2013):  TEPLIC papírmalom vízjelei az Animadversiones apologicae Ráday röpirat papírjában, 1706. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 29–30. oldal.
 
225. Pelbárt Jenő (2013): A teplici szarvas-vízjelek XVIII. századi alakváltozatai, 1730–1790.  – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 37–42. oldal.
 
226. Pelbárt Jenő (2013): Tulipán motívum a teplici szimbólum-vízjelek között (1691–1790) – Magyar Vízjel,  XI. évf., 23: 43–50. oldal.
 
227. Mór György – Pelbárt Jenő (2013):  A mayerlingi tragédia és a cserevicsi vízjelek. –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 9–22. oldal.
 
228. Pelbárt Jenő – Lázár Tibor  (2013): DEJTE papírmalom csillagos horgony-vízjele. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 23–24. oldal.
 
229. Pelbárt Jenő (2013): Négyszázalékjel a teplici vízjelekben. –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 25–36. oldal.
 
230. Pelbárt Jenő (2013):  Egy német nyelvű Schedel-kódex vízjeleiről. –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 37–41. oldal.
 
231. Pelbárt Jenő (2013): Mereau kalligráfia könyvének vízjele, 1791.  –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 42. oldal.
 
232. Pelbárt Jenő (2013): Angyalábrázolások a teplici vízjelanyagban.  –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 24: 43–50. oldal.
 
233. Pelbárt Jenő (2013): Heraldikai eredetű motívumok és motívum-elemek a filigranológiában. – Magyar Vízjel,   XI. évf., 25: 3–14. oldal.
 
234. Pelbárt Jenő – Haraszthy László  (2013):  Az Aranygyapjas Rend jelvénye és a Szent István-rend nagykeresztje Wenko Oszwald lékai vízjelében. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 15–18. oldal.
 
235. Pelbárt Jenő (2013):  Ráday Pál Mercurius Veridicus kéziratának vízjele, 1706. –  Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 19–22. oldal.
 
236. Pelbárt Jenő (2013): Egy érdekes stílusú és ritka papírmalomnév-vízjel margójára. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 23–24. oldal.
 
237. Pelbárt Jenő (2013): A Schönsperger-féle Schedel-világkrónikák vízjeleiről, 1496–1500. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 25–28. oldal.
 
238. Pelbárt Jenő (2013): GÖRGÉNY-2. papírmalom kettes papíralak-vízjele, 1840 . – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 32. oldal.
 
239. Pelbárt Jenő (2013): SZELEC papírmalom ritka vízjelei 1806-ból. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 33–36. oldal.
 
240. Pelbárt Jenő (2013): BAJNA papírmalom virágos-pajzsos postakürt-vízjele, 1843. – Magyar Vízjel,  XI. évf., 25: 50. oldal.
 
241. Pelbárt Jenő (2013): TEPLIC papírmalom vízjelvilága. –  MAPAVIT. 276 oldal.
 
242. Pelbárt Jenő (2013): Rejtélyes vízjelek – Újabb papír- és vízjeltörténeti kiállítás az OSZK Ereklyetérben. – Mercurius, 2013. 26–28. oldal.
 

2014.

243. Pelbárt Jenő (2014): KOSSUTH név-vízjel, 1906. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 3–4. oldal.
 
244. Pelbárt Jenő (2014): EL-papírok angyal-vízjele, 1893. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 5–6. oldal.
 
245. Pelbárt Jenő (2014): Klimó György püspök pécsi címer-vízjelének új alakja 1786-ból. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 7–8. oldal.
 
246. Pelbárt Jenő (2014): Spilemberg István szomorú levelének vízjele, 1803. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 9–10. oldal.
 
247. Pelbárt Jenő (2014): Az első magyar nyelvű növényhatározó, a Magyar Füvész Könyv vízjelei, 1807. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 11–12. oldal.
 
248. Pelbárt Jenő (2014): A Berényi család címer-vízjele, KOKOVA-2. papírmalom vízjelei között, 1747. –  Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 20. oldal.
 
249. Pelbárt Jenő (2014): Krisztogramok a filigranológiában. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 21–34. oldal.
 
250. Zombori Lajos – Pelbárt Jenő (2014): Papírfajtákra vonatkozó gyakoribb kifejezések kétnyelvű szószedete. –  Magyar Vízjel,  XII. évf., 26: 35–45. oldal.
 
251. Pelbárt Jenő (2014): RIMAKOKAVA papírmalom kiskancelláriai papíralakjának vízjelpárja, 1743. – Magyar Vízjel, XII. évf., 26: 46. oldal.
 
252. Pelbárt Jenő – Buncsák Katalin Julianna (2014): Stempel Papier, illetékpapír-vízjel, 1847. – Magyar Vízjel,   XII. évf., 26: 49–50. oldal.
 
253. Pelbárt Jenő – Végh László Flórián (2014): Újabb 1 krajczáros szükségpénz-változat, Murányalja, 1849. – Éremtani Lapok, 146: 9 – 10. oldal. 
 
254. Pelbárt Jenő (2014): Pixel-vízjel a XXI. század bankjegyvízjele. – Éremtani Lapok, 147: 21–22. oldal.
 
255. Pelbárt Jenő (2014): A drótvízjeltől a pixel-vízjelig. – Magyar Grafika, 5: 14–17. oldal.
 
256. Pelbárt Jenő (2014): A háromszáz éves DOBSINA-2. papírmalom (1714–2014) – Magyar Vízjel,  XII. évf., 27: 3-4 oldal
 
257. Pelbárt Jenő - Zombori Lajos Dr (2014): Állat-vízjeleink filigranológiai – taxonómiai összefüggéseiMagyar Vízjel,  XII. évf., 27:23-30. oldal
 
258. Pelbárt Jenő – Mór György (2014) : Az illoki mesterek céhlevelének vízjelpárja, 1830. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 27: 31-32. oldal
 
259. Pelbárt Jenő (2014): MIRAMARE-vízjel, 1906. – Magyar Vízjel,  XII. évf., 27: 33-34
 
260. Pelbárt Jenő (2014): A híres Tizenkét Tsillagú Korona krúdájának magyar vízjelei, 1769 - Magyar Vízjel,  XII. évf., 27: 37-46
 
261. Pelbárt Jenő (2014): Adatok OCHTINA papírmalom címer-vízjeleihez - Magyar Vízjel,  XII. évf., 27: 47-50
 
262. Pelbárt Jenő (2014):  A Heltai-biblia magyar és lengyel vízjelei, 1551. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 7–12. oldal.
 
263. Pelbárt Jenő (2014):  GARTNER János György csillagos-bojtospostakürt-vízjelei, 1784–1820. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 13–14. oldal.
 
264.  Pelbárt Jenő (2014):  GÖRGÉNY-2. papírmalom koronás-pajzsos postakürt-vízjele, 1787. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 15–16. oldal.
 
265. Pelbárt Jenő (2014):  Ranzanus Epitome rerum Hungaricarum művének magyar vízjelei, 1746. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 17–20. oldal.
 
266. Pelbárt Jenő (2014):  A Zay család címer-vízjel alakváltozatai KISSZLATINA papírmalom vízjelei között (1727–1772). –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 21–24. oldal.
 
267. Pelbárt Jenő (2014):  A Sonora Tuba krúda-töredékeinek körmöci vízjeleiről, 1755. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 25–31. oldal.
 
268. Pelbárt Jenő (2014):  SAJÓSZENTPÉTER papírmalom új vízjelpárja, 1833. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 32. oldal.
 
269. Pelbárt Jenő (2014):  WENKO Oszwald két, emberalakos vízjele. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 33–34. oldal.
 
270. Pelbárt Jenő (2014):  DOBSINA-2. papírmalom újabb, koronás magyar címer-vízjele, 1752. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 44. oldal.
 
271. Pelbárt Jenő (2014):  BAZIN papírmalom korai vízjele, 1612. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 45–47. oldal.
 
272. Pelbárt Jenő (2014):  NAGYSZEBEN papírmalom XVIII. századi címer-vízjele. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 48. oldal.
 
273. Pelbárt Jenő (2014):  BORONÁS papírmalom Eszterházy címer-vízjele. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 28: 49–50. oldal.
 
274. Pelbárt Jenő (2014):  Tripartitum-vízjelek I.  –  az első bécsi Tripartitum kiadás vízjelei, 1517. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 7–10. oldal.
 
275. Pelbárt Jenő (2014):  Tripartitum-vízjelek II.  –  a Magyar Decretum hazai és külföldi vízjelei, 1565. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 11–18. oldal.
 
276. Pelbárt Jenő (2014):  Tripartitum-vízjelek III.  –  a Magyar Decretum egyéb debreceni Hoffhalter példányainak vízjelei. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 19–27. oldal.
 
277. Pelbárt Jenő (2014):  Thököly Imre fejedelem magyar levélpapír-vízjelei (1683– 84). –  Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 28. oldal.
 
278. Pelbárt Jenő (2014):  BOBÓT papírmalom Dávid király vízjelei, 1793. –  Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 29–30. oldal.
 
279. Pelbárt Jenő (2014):  Tripartitum-vízjelek IV.  – Hoffhalter Rudolf horvát nyelvű Decretumának vízjelei, 1574. – Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 31–36. oldal.
 
280. Pelbárt Jenő – Zombori Lajos (2014):  Angol nyelvű vízjelek jelentése I.  A betűs vízjelnevek. – Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 37–39. oldal.
 
281. Pelbárt Jenő (2014):  Egy szokatlan rajzolatú diósgyőri vízjel, 1924-ből. – Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 40. oldal.
 
282. Trischler Ferenc – Pelbárt Jenő (2014):  A Schedel világkrónika (1493) magyarországi Rákóczi-példányának papíranyag vizsgálata, 2014. – Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 41–44. oldal.
 
283. Pelbárt Jenő – Lázár Tibor (2014):  A Schedel világkrónika magyarországi példányainak vízjelei című könyv magyar és angol nyelvű összefoglalója. – Magyar Vízjel, XII. évf., 29: 45–50. oldal.

284.Pelbárt Jenő (2014): A XIX. század egyik ornamentikus váltó-vízjele. - Éremtani Lapok, 148: 18-19. oldal
 

2015.

 
285. Pelbárt Jenő – Végh László Flórián (2015): Sárga egykoronás szükségpénz, Szakolca. – Éremtani Lapok, 153: 21–22. oldal.
 
286. Pelbárt Jenő (2015) : Wilhelm Hamburger papíripari és egyéb vállalkozásainak magyarországi története (1876–1948).  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 3–14. oldal.
 
287. Pelbárt Jenő (2015):  A történelmi Magyarország vármegyéinek papírmalmai. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 15–21. oldal.
 
288. Pelbárt Jenő (2015): Madárpár, félholddal és csillagokkal, 1896.  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 22. oldal.
 
289. Pelbárt Jenő (2015): A történelmi magyar papírmalmok alapítási kronológiája.  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 23–27. oldal
 
290. Pelbárt Jenő (2015): A kolozsvári Bernát Papiros Áruháza „Világposta levélpapiros” préselt-vízjele.  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 28. oldal.
 
291. Pelbárt Jenő (2015): ORIGINAL FIUME PAPER vízjel, 1897. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 29–30. oldal.
 
292. Pelbárt Jenő (2015): Neptun-vízjel, 1938. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 31–32. oldal
 
293. Pelbárt Jenő (2015): A Vizsolyi Biblia vízjelei  –  Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság (2015), Budapest, 204 oldal.
 
294. Pelbárt Jenő – Zombori Lajos (2015): Angol nyelvű vízjelek jelentése II.: B betűs vízjelnevek.  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 45–47. oldal
 
295. Pelbárt Jenő (2015): Szállítja Szénásy és Reimann.  – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 48. oldal.
 
296. Pelbárt Jenő (2015): A Budapesti Hírlap saját préselt-vízjele, 1896. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 30: 49–50. oldal.
 
297. Pelbárt Jenő (2015): XXI. századi filigranológia – egy tudományág reneszánsza I. rész: A filigranológia fogalma, tárgya, forrásai és hat tudományos pillére. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 31: 3–52. oldal.
 
298. Pelbárt Jenő (2015): XXI. századi filigranológia – egy tudományág reneszánsza II. rész: A filigranológia kronológiája, eszköztára, kutatási irányai és kapcsolatrendszere. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 3–24. oldal.
 
299. Pelbárt Jenő (2015): BAZIN papírmalom vízjelei Lippay János Gyümölcsös kert című, magyar nyelvű kertészeti szakkönyvében, 1667. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 25–32. oldal.
 
300. Pelbárt Jenő (2015): A Tolnai Világlapja képes hetilap préselt név-vízjelei. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 33–34. oldal.
 
301. Pelbárt Jenő (2015): A Rituale strigoniense felvidéki vízjelei, 1745. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 35–36.  oldal
 
302. Pelbárt Jenő (2015): HRADEK papírmalom koronás magyar címer-vízjele, 1830. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 37–38. oldal
 
303. Pelbárt Jenő – Zombori Lajos (2015): Angol nyelvű vízjelek jelentése III.: C betűs vízjelnevek. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 39–44. oldal.
 
304. Pelbárt Jenő (2015): A Hornyánszky-nyomda szecessziós vízjele 1916-ból. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 45–48. oldal. 
 
305. Pelbárt Jenő (2015): A Vizsolyi Biblia című könyv magyar nyelvű összefoglalója. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 49. oldal.
 
306. Pelbárt Jenő (2015): A Schulz & Pollák cég saját név-vízjele. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 32: 50. oldal.
 
307. Pelbárt Jenő (2015): Írásjel-vízjelek. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 3–16. oldal
 
308. Pelbárt Jenő (2015): Angol nyelvű vízjelek jelentése IV. D betűs vízjelnevek. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33:             17–20. oldal.
 
309. Pelbárt Jenő (2015): A Stephaneum Nyomda Rt. préselt felirat-vízjele 1924-ből . – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 21–22. oldal.
 
310. Pelbárt Jenő (2015): Buda látképének vízjelpárja Bél Mátyás Notitia Hungariae novae historico-geographica  című művében, 1737. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 23–24. oldal.
 
311. Pelbárt Jenő (2015): Az Országos Iparegyesület préselt-vízjele 1918-ból . – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33:  25–26. oldal.
 
312. Pelbárt Jenő (2015): Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlő kalauz című művének előzék vízjeléről. – Magyar  Vízjel, XIII. évf., 33: 27–30. oldal. 
 
313. Pelbárt Jenő (2015): Pest város saját vízjele, 1845. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 31–32. oldal
 
314. Pelbárt Jenő (23015): René Guilmain Tehnologie du Papier című könyvének vízjeleiről. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 33–44. oldal. 
 
315. Pelbárt Jenő (2015): KÖRMÖC-2. papírmalom Agnus Dei vízjelei (1779–1782). – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 45–48. oldal. 
 
316. Pelbárt Jenő (2015): A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. préselt-vízjele. – Magyar Vízjel, XIII. évf., 33: 49–50.  oldal.