2000-2004

Nyomtatott publikációk / Printed publications

2000-2004

2000.

11. Pelbárt Jenő (2000): Bankjegyvízjelek. Hatodik rész.  –  Éremtani Lapok, 60: 11–15. oldal.

 (Öt tipikus bankjegyvízjel bemutatása: az 1933-as német 50 márkás, az 1934-es csehszlovák 1000 koronás, az 1936-os   lengyel 20 zlotyis, az 1936-os batáviai 5 guldenes és a kínai 5 jüanos bankjegy vízjelének leírása, 5 ábrával és 5 vízjel rajzával.)

12. Pelbárt Jenő (2000): Gabella-vízjel. –  Éremtani Lapok, 60: 24. oldal.

 (A Pesti Izraelita Hitközség gabellája (térítési jegye) PIH moletta-vízjelének leírása, 2 vízjelrajzzal.)

13. Pelbárt Jenő (2000): Bankjegyvízjelek. Hetedik rész. –  Éremtani Lapok, 64: 17–22. oldal.

 (Hét tipikus, európai bankjegyvízjel bemutatása: az 1937-es német 1 márkás, az 1941-es francia 100 frankos, az 1914-es   lengyel 50 zlotyis, az 1942-es német 5 márkás, az 1943-as olasz 50 lírás, az 1944-es szlovák 5000 koronás, az 1945-ös román  5000 lejes, bankjegyvízjel leírása, 4 ábrával, 8 vízjel rajzával.)

14. Pelbárt Jenő (2000): Bárcaperforáció, anno 1898. –  Éremtani Lapok, 64: 24. oldal.

 (Az 1898-as, ŐS-BUDAVÁRA vízjelű, belépőjegy-bárca hatjegyű perforációjának leírása, 1 ábrával és egy perforációs   rajzzal.) 

2001.

15. Pelbárt Jenő (2001):  Ős-Budavára, egy ritka bárca-vízjel. –  Éremtani Lapok, 68: 15. oldal.

 (Az egykori, milleniumi szórakozónegyed belépőjegye 1896-os ŐS-BUDAVÁRA moletta-vízjelének leírása, 1 vízjel-   rajzzal.)

16. Pelbárt Jenő (2001):  Liba tréfo bárca  vízjele. –  Éremtani Lapok, 69:  23. oldal.

 (Kisméretű bárca, a Neményi Testvérek Papírgyár (1908-1949) által gyártott, háromágú, gyári-vízjelének leírása, 2     vízjelrajzzal.)

2002.

17. Pelbárt Jenő (2002): Magyar nyelvű záloglevél vízjele 1792-ből. – Éremtani Lapok, 71:  9–10. oldal.

(A lékai papírmalomból, 1792-ből származó,  Oswald Wenko papírkészítőmester OW-monogramos és Anjou-liliomos   szimbólum-vízjelének leírása, 1 ábrával és 2 vízjel rajzával.)

18. Pelbárt Jenő (2002): Ritka papírszükségpénz-vízjel 1849-ből. – Éremtani Lapok, 73: 10–13. oldal.

 (Rozsnyó város 20 pengő krajcáros szükségpénze vízjelének  –  CZIESER DÁVID poprádi papírkészítőmester negatív név- vízjel töredékének –  leírása, 1 térképpel, 1 ábrával és 1 vízjel rajzával.)

2003.

19. Pelbárt Jenő (2003): A koronás magyar címer jellegzetes vízjelváltozat típusai 1729–1840 között. – Turul,    Magyar Történelmi Társulat, 76. évf., 1–2: 35–46. oldal.

 (A koronás magyar államcímer stilizált vízjelváltozatainak és a címeres vízjelhasználat  leírása 34 vízjel rajzával.)

20. Pelbárt Jenő (2003): Egy eredeti és egy hamis 1000 frankos bankjegy vízjelének összefüggései. Connections of  the Watermark of an  Original French Banknote and a Forged 1000 Francs. – Magyar Numizmatikai Társulat,  Numizmatikai Közlöny, Budapest. CII–CIII. évf.: 73–82. oldal.

 (Az 1924–25-ös magyar frankhamisítási botrány Párizsban őrzött, vízjeles bűnjelének tanulmányozása, angol      összefoglalóval, 14 vízjel rajzával.)

21. Pelbárt Jenő (2003): Záloglevél koronás magyar címer-vízjellel.  –  Éremtani Lapok, 77: 20. oldal.

 (LEIBEN papírmalomban, I. LANGER papírkészítőmester által merített papír, egy 1795-ös, magyar nyelvű charta bianca  (záloglevél) nagyméretű, koronás magyar államcímert ábrázoló vízjelének leírása, 1 vízjelrajzzal.)

22. Pelbárt Jenő (2003): Magyar numizmatikai vízjelek. – Éremtani Lapok, 78: 3–6. oldal.

 (A numizmatika papíralapú emlékeihez kötődő, speciális vízjelek, a numizmatikai-vízjelek rendszerezése, csoportosítása,  definiálása, a csoportok jellegzetes vízjeleinek bemutatása, 1 ábrával, 6 vízjel rajzával.)

23. Pelbárt Jenő – Mikó Endre (2003): Hamis váltó garasok. –  Éremtani Lapok, 80: 11–14. oldal.

 (Három hamis,  pécsi eredetű, 1-es, 2-es és 5-ös értékjelű váltó garas papírszükségpénz bemutatása és a hordozó papír eredeti  vízjelének leírása, 4 ábrával, 2 vízjel rajzával.)

24. Pelbárt Jenő (2003): Útravaló. In memoriam dr. Bogdán István (1922–2001). –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I.  évf., 1: 5–11. oldal.

 (A 2001-ben elhunyt neves magyar papírtörténésszel, dr. Bogdán Istvánnal kapcsolatos vízjelkutási emlékek és  papírológiai  munkásságának bibiliográfiája, 1 vízjel rajzával.)

25. Pelbárt Jenő (2003): SZÉNÁSY  BANKPOSTA – egy érdekes, magyar levélpapír-vízjel az 1940-es évekből. –   Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I. évf., 1: 12. oldal.

 (Szénásy Béla budapesti papírkereskedő 1940-es években forgalmazott levélpapír-vízjeléről, 1 vízjel rajzával.)

26. Pelbárt Jenő (2003): Adatok a vízjel definíciójához. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I. évf., 1: 13–20. oldal.

 (A papírológiai szakirodalomban fellelhető, a vízjel fogalmával kapcsolatos vélemények, meghatározások és a vízjel    modern definíciója.)

27. Pelbárt Jenő (2003): A vízjelek átnézetéről és az átnézeti típusokról. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I. évf. ,1:   21–29. oldal.

 (A negatív, pozitív, kombinált és árnyalatos vízjelek átnézetének leírása és definíciói, 5 vízjel rajzával, 22 digitális     fényképfelvétellel.)

28. Pelbárt Jenő (2003): A történelmi magyar papírmalmok elnevezéseinek és névváltozatainak áttekintése. –     Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó,  I. évf., 1: 31–41. oldal.

 (A magyar papírmalmok magyar és idegennyelvű elnevezéseinek, valamint név- és helynévváltozatainak  összegzése és re-  víziója az új adatok tükrében.)

29. Pelbárt Jenő (2003): NYELVÉBEN  ÉL  A  NEMZET – két különleges levélpapír-vízjel 1901-ből. –  Magyar   Vízjel, Grafon Kiadó, I. évf., 1: 43–45. oldal.

 (Egy ismert magyar szólás két eltérő rajzolatú, RJE levélpapír-vízjel változata, 3 vízjel rajzával.)

30. Pelbárt Jenő (2003): Egy nagychocholnai papírmalom név-vízjel margójára. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I.  évf., 1: 46. oldal.

 (KOCHHOLNA feliratú papírmalomnév-vízjel leírása és szakirodalmi összefüggései, 1 vízjel rajzával.)

31. Pelbárt Jenő (2003): A vízjel mérete. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, I. évf., 1: 47–48. oldal.

 (A különböző alakú vízjelek méretének megállapításáról és a befoglaló méret szerepéről. 1 ábrával, 2 vízjel rajzával és egy  digitális fényképfelvétellel.)

32. Pelbárt Jenő (2003): A Svéd Királyi Éremtár muzeális vízjelei.  –  Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 420 oldal.

2004.

33. Pelbárt Jenő –  Mikó Endre (2004): Hamis rozsnyói papírszükségpénz. –  Éremtani Lapok, 83: 24–25. oldal.

 (XIX. századinak álcázott, Rozsnyó város pénztári utalványainak mintájára készített, hamis, két ezüst forintra szóló     papírszükségpénz jellegzetességeinek leírása, 3 fényképpel.)

34. Pelbárt Jenő (2004): Vízjeles kultuszjegyek. –  Éremtani Lapok, 86: 22–23. oldal.

 (A Zawadil E. Menetjegygyár Rt. által gyártott kultuszjegyek papírjában található NEPART-vízjelek (Neményi Testvérek  Papírgyár Rt., Csepel gyári védjegyvízjeleinek leírása, 1 ábrával, 2 vízjel rajzával.)

35. Pelbárt Jenő (2004): Dr. Bogdán István papírtörténész vízjelvázlatainak és vízjelrajzainak kéziratos      gyűjteménye. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf. , 2: 3–8. oldal.

 (A papírtörténész hagyatékából megőrzött vízjelvázlatokból és vízjelrajzokból szerkesztett, 6 kötetes, kéziratos     vízjelkatalógus  675 darabos gyűjteményének ismertetése,  6 vízjel rajzával.)

36. Pelbárt Jenő (2004): Gyorskereső segédlet a magyar papírmalmok név-vízjel változatainak azonosításához. –   Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, II. évf., 2: 9–14.

 (A papírmalmok idegennyelvű és magyar név-vízjel változatainak betűrendes jegyzéke.)

37. Pelbárt Jenő (2004): II. Ulászló király egyik okiratpapírjának mérleg vízjele 1503-ból.  –  Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, II. évf., 2:15–16. oldal.

 (II. Ulászló töredék méretű okiratpapírja negatív vízjelének leírása, 1 vízjel rajzával és két fényképpel.)

38. Pelbárt Jenő (2004): Zarándokkagylót ábrázoló vízjelek a XIX. század első felében Magyarországon. –  Magyar  Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf.,  2: 17–29. oldal.

 (Az 1810–1847 közötti időszakból előkerült, magyar és európai zarándokkagylós vízjelek eredetének, származási helyének  és rajzolatának leírása,  7 ábrával, 26 vízjel rajzával.)

39. Pelbárt Jenő (2004): Pozitív átnézetű vízjelritkaság 1925-ből. – Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf.,  2: 30.   oldal.

 (A Rimamurány- Salgó-Tarjáni Vasmű Rt. részvénye pozitív átnézetű moletta-vízjelének leírása, 1 vízjel rajzával.)

40. Pelbárt Jenő (2004): ORLÁT papírmalom jellegzetes vízjelei az 1793-1837 közötti időszakból. – Magyar Vízjel,  Grafon Kiadó, II. évf., 2: 31 –38. oldal.

 (A Magyarországon előkerült orláti vízjelek ismertetése, 1 térképpel, 12 vízjel rajzával.)

41. Pelbárt Jenő (2004): A papírív és a vízjel identifikációban fontos részei. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf. ,  2: 39–44. oldal.

 (A papírív fogalma, tájolása, a vízjelkutatás szempontjából fontos fő részei, a vízjelfogás fogalma, vízjel elhelyezkedési   sémák, 1 digitális fényképfelvétellel, 8 ábrával.)

42. Pelbárt Jenő (2004): A vízjel helye, helyzete és állása a papírívben.  –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf., 2:  45–50. oldal.

 (A vízjel papírívben elfoglalt helye, az ív széleihez viszonyított helyzete, egyenes, fordított és elforgatott állásának     definiciói, 12 ábrával, 2 digitális vízjel fényképfelvétellel, 4 vízjel rajzával.)

43. Pelbárt Jenő (2004): In memoriam dr. Nagybákay Antal Zelmos (1918–2004).  –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó,  II. évf.,  3: 3–6. oldal.

 (Emlékezés a genealógusra, a magyar vízjelkutatás lelkes támogatójára. A Rickl-Nagybákay család         magánlevéltárában a XVII–XX. század közötti időszakból fennmaradt papírokból gyűjtött, 250 vízjelrajz kéziratos     katalógusának  ismertetése, 3 ábrával,1 fényképfelvétellel, 6 vízjel rajzával.)

44. Felenyedi vízjelek. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf.,  3: 7–14.

 (Az erdélyi papírmalom alapításának, nevének, működési szakaszainak ismertetése, 13 vízjel rajzával.)

45. Pelbárt Jenő (2004): Az 1621-es nikolsburgi béke hiteles másolati papírjának vízjeléről. –  Magyar Vízjel, Grafon  Kiadó, II. évf. , 3: 15–16. oldal.

 (A Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és II. Ferdinánd cseh-magyar király között megkötött béke okiratpapírja  –  kétfejű   sasos, koronás, K-monogramos  –  vízjelének bemutatása, 1 vízjel rajzával.)

46. Pelbárt Jenő (2004): Whatman-vízjelek Magyarországon, 1819–1851 között. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II.  évf.,  3: 19–33. oldal.

 (Az egy- és többsoros, angol Whatman-vízjelek különböző rajzi változatainak leírása és magyarországi előfordulásai, 1   térképpel, 4 táblázattal, 20 vízjel rajzával.)

47. Pelbárt Jenő (2004): Geometrikus elemekből álló pozitív vízjel 1926-ból. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II.   évf., 3: 34. oldal.

 (A Városi Ingatlan  Rt. 1926-ban kibocsátott részvényének rövid leírása, 1 vízjel rajzával.)

48. Pelbárt Jenő (2004): A többrétegű svéd bankjegyvízjelek titka. –  Magyar Vízjel, Grafon Kiadó, II. évf.,  3:    35–47. oldal.

 (Svédországban, az 1830-as években készült, többrétegű, színes vízjeles, kísérleti bankjegypapírok és az 1858-ig kibocsátott vízjeles címletek leírása, 13 vízjel rajzával.)