Online publikációk / Online publications

1. A magyar papír- és vízjelkataszter jövője. –  MOL honlap, 2009. 11. 03. https://www.mol.gov.hu/papir_es_vizjeltortenet/a_magyar_papir_es _vizjelkataszter

2. Pál országbíró oklevelének vízjele – 1345. május 10. –  MOL honlap, 2009.11.03.https://www.mol.gov.hu/papir_es_vizjeltortenet/pal_orszagbiro_oklevelenek_vizjele_1345.majus_10  (Trostovszky Gabriellával közösen)

3. Gentilis bíboros papíroklevele – 1310. május 2. – MOL honlap, 2009.

4. A csázmai káptalan kiadványának vízjele – 1333. február 19.– MOL honlap, 2009.

5. Hét évszázad papírtitkai- Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítás. 2010 április 9-július 17. – OSZK honlap,    2010. https://regi.oszk.hu/hun/kiallit/idoszaki/papir_vizjeltortenet/01_ismerteto.htm

6.Hét évszázad papírtitkai - MOK honlap https://www.mok.hu/hirek.aspx?&nid=13143&cid=219#13143 

7. Pelbárt Jenő kurátor: Hét évszázad papírtitkai - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítása a Széchényi  Könyvtárban. - Internet: Primula.OSZK.hu, 6 fényképpel illusztrált beszámoló, 2010.

8. A zobori konvent papírjának kereplő-vízjele (1338). – MOL honlap, 2010.  https://www.mol.gov.hu/papir_es_viz- jeltortenet/

9. Szatmár megye nyílvessző-vízjelei (1326). – MOL honlap, 2010.

10. Az első magyar papíroklevél-kibocsátó vízjele (1312). – MOL honlap, 2010.

11. Levéltári vízjeltitkok. 700 év papír- és vízjelkincse a Magyar Országos Levéltárban. - MOL honlap rekonstrukciós vízjelrajzok